52ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

       Το σχολείο μας             Κάντε κλικ για να ακούσετε τον Εθνικό  Ύμνο  

 

   

 

 

Το σχολείο μας

 

 

 

Οι αίθουσες στο απέναντι κτίριο

 

 

 

 

Α1      Α2      Β1      Β2       Γ

 

Δ1    Δ2    Ε1    Ε2    ΣΤ1    ΣΤ2