ΝΕΩΡΙΑ

 
 

 

Τα Νεώρια, τα παλιά ναυπηγεία, βρίσκονται στο παλιό λιμάνι του Ηρακλείου. Κατασκευάστηκαν κατά την Ενετοκρατία. Χρησιμοποιούνταν για κατασκευή και επισκευή πλοίων.

  περιεχόμενα   επόμενη σελίδα