ΗΡΑΚΛΕΙΟ, η πόλη

 

 

Το Ηράκλειο είναι η πέμπτη σε μέγεθος πόλη της Ελλάδας με περίπου 140.000 κατοίκους και η μεγαλύτερη της Κρήτης.

Πολλά ήταν και τα ονόματα που άλλαξε στο πέρασμα των χρόνων:

Ηράκλειον, στη Μετα-μινωική και στη Ρωμαϊκή εποχή

Χάνδαξ, κατά τη διάρκεια της 1ης Βυζαντινής περιόδου

Rabd El Khandak: (Φρούριο της Τάφρου), κατά τη διάρκεια της  Αραβικής κατάκτησης

Μεγάλο Κάστρο, κατά τη  2η Βυζαντινή περίοδο

Κάντια: (η πάλλευκη χώρα), κατά την Ενετοκρατία

Καντιγιέ, επί Τουρκοκρατίας

Ηράκλειο, από το 1821 μέχρι σήμερα

Πολλοί και οι άνθρωποι που πέρασαν από την Κρήτη και από το Ηράκλειο ειδικότερα:

v   Ρωμαίοι (67 π.Χ. - 330 π.Χ.)

v   Βυζαντινοί (330 - 824 και 961 - 1204)

v   Σαρακηνοί Αραβες (824 - 961)

v   Ενετοί (1204 - 1669)

v   Τούρκοι (1669 - 1898)

v   Αιγύπτιοι (1830 - 1840)

v   Γερμανοί (1941 - 1945)       

                            

 

    περιεχόμενα

 

 επόμενη σελίδα