Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 
 

 

 

Το Μεσαιωνικό Μοναστήρι της Αγ. Αικατερίνης, μετόχι της Μονής της Αγ. Αικατερίνης του Σινά, είναι δίπλα στον Αγ. Μηνά. Ιδρύθηκε κατά τη 2η Βυζαντινή περίοδο. Από τον 15ο μέχρι τον 17ο αιώνα υπήρξε επίκεντρο της πολιτιστικής και πνευματικής δραστηριότητας της περιοχής με έσοδα ικανά να στηρίξουν μια μεγάλη μοναστική κοινότητα. Την Ενετοκρατία ήταν έδρα της διάσημης Ακαδημίας των Stravaganti. Κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας μετατράπηκε σε τζαμί. Στις μέρες μας στεγάζει μια ανεκτίμητη συλλογή κρητικών εικόνων.

   περιεχόμενα    επόμενη σελίδα