Προμαχώνας Ιησού

 

   

     Ο προμαχώνας Ιησού βρίσκεται στην νότια πλευρά των ενετικών τειχών. Είναι ένας από τους επτά επιβλητικούς και ισχυρούς στην κατασκευή τους προμαχώνες της ενετικής οχύρωσης 16ου αιώνα. Κάτω από τον προμαχώνα Ιησού υπάρχει και η πύλη Ιησού. Ήταν η τελευταία πύλη που χτίστηκε, γι' αυτό ονομάστηκε και Καινούρια Πόρτα.

     Ο προμαχώνας Ιησού πήρε το όνομα του από την μικρή εκκλησία του Ιησού Χριστού που βρισκόταν κοντά, προς την εξωτερική πλευρά του προμαχώνα. Προέκυψε όπως και ο προμαχώνας Βηθλεέμ από την μετασκευή δύο μικρότερων σε διαστάσεις οχυρωματικών έργων που υπήρχαν σε προηγούμενη φάση της οχύρωσης. Σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση. Έχει δύο ημικυκλικά τμήματα και δύο χαμηλές πλατείες με κανονιοθυρίδες. Από το εξωτερικό της πόλης προς τις χαμηλές πλατείες οδηγούσαν δύο θολοσκεπείς στρατιωτικές πύλες, οι οποίες ανοίγονταν μέσα στις επιχωματώσεις. Στο ισόπεδο του προμαχώνα στα σημεία που αυτός ενώνεται με τα
ευθύγραμμα τμήματα κατασκευάστηκαν δύο επιπρομαχώνες.

     Σήμερα ο χώρος της τάφρου που είναι δίπλα στον προμαχώνα Ιησού έχει διαμορφωθεί στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Ο χώρος που βρίσκονταν οι κανονιοθυρίδες της δυτικής χαμηλής πλατείας είναι διαμορφωμένος σε μακρύ θέατρο στο οποίο δόθηκε το όνομα Μανώλης Χατζηδάκης.

 

Ανυφαντάκη Ειρήνη

Σταματάκη Ηρώ

 

   επιστροφή στα

   περιεχόμενa