ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

 

Η τάξη Ε1 του 52ου Δημ. Σχολείου Ηρακλείου κατά το σχολικό έτος 2007- 2008 στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης ασχολήθηκε με τη Βυζαντινή διατροφή.

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να μάθουν τα παιδιά για τη διατροφή στη βυζαντινή εποχή και ειδικότερα τι εδέσματα χρησιμοποιούσαν οι Βυζαντινοί, προέλευσή τους,  τρόπους παρασκευής των εδεσμάτων, σκεύη που χρησιμοποιούσαν και συνήθειες διατροφής.

Βοηθός της ομάδας, η δασκάλα της τάξης: Αλεξάκη Βαρβάρα.

 

Περιεχόμενα
 

Εξώφυλλο

Κεφάλαιο Α΄   Γιαννακουδάκη Κάλλια

Κεφάλαιο Β΄    Χιώτης Κώστας

Κεφάλαιο Γ΄    Φασουλάκη Εβίνα

Κεφάλαιο Δ΄     Τσακαλάκης Πρόδρομος

Κεφάλαιο Ε΄     Σιφουνάκη Μυρσίνη

Κεφάλαιο ΣΤ΄   Λυρώνη Μαρία

Κεφάλαιο Ζ΄     Μανιωράκη Ελένη

Κεφάλαιο Η΄     Παπαδάκης Μιχάλης

Κεφάλαιο Θ΄     Παπαφλωράτος Βασίλης       

Κεφάλαιο Ι΄       Δεσδενάκης Μενέλαος

Κεφάλαιο ΙΑ΄    Φραγκιουδάκης Κωνσταντίνος

Κεφάλαιο ΙΒ΄     Μαζοκοπάκης Γιάννης

Κεφάλαιο ΙΓ΄      Γιαννακουδάκη Κάλλια

 

 

επόμενη σελίδα