Μαθαίνω τους νομούς και τις πρωτεύουσες της Ελλάδας

 

Θράκη

Μακεδονία

Ήπειρος

Θεσσαλία

Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Κρήτη

Νησιά Αιγαίου Πελάγους

Νησιά Ιονίου Πελάγους

 

 

Πατήστε στο όνομα κάθε γεωγραφικού διαμερίσματος για να μάθετε παίζοντας τους νομούς και τις πρωτεύουσές του.

 

 Τσαμπίκα Μανωλάκη