Αντωνυμίες

Μαθαίνω να κλίνω τις προσωπικές αντωνυμίες

Συμπλήρωσε τον κατάλληλο τύπο της προσωπικης αντωνυμίας σε κάθε πτώση. Πάτησε "Έλεγχος" όταν τελειώσεις.
Α' πρόσωποB' πρόσωπο
Ενικός αριθμόςΠληθυντικός αριθμόςΕνικός αριθμόςΠληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
Γενική
Αιτιατική