Η ποίηση και η θρησκεία των Ελλήνων

Να αντιστοιχίσεις τον κάθε θεό με αυτό που νομίζεις ότι θα ήταν το σύμβολό του:

Σύρε το σύμβολο δίπλα στο σωστό θεό