Η κάθοδος των Δωριέων

Γράψε Σ για τη Σωστή και Λ για τη Λάθος πρόταση.
Η κάθοδος των Δωριέων έγινε μονομιάς.
Οι Δωριείς κινήθηκαν από το βορρά προς το νότο, γι' αυτό και η πορεία τους ονομάστηκε "κάθοδος".
Όταν έφτασαν στην Πελοπόννησο, χωρίστηκαν σε ομάδες που κινήθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις.
Οι παλιοί κάτοικοι των περιοχών στις οποίες έφτασαν οι Δωριείς ήταν πιο δυνατοί και γι' αυτό κατάφεραν να τους νικήσουν.
Ένα από τα αποτελέσματα της καθόδου των Δωριέων ήταν ότι σταμάτησε να αναπτύσσεται ο μυκηναϊκός πολιτισμός.
Μια ισχυρή ομάδα Δωριέων κατέλαβε τη Σπάρτη και την πεδινή περιοχή του ποταμού Ευρώτα.
1.png