Οι καταλήξεις των ουσιαστικών

Διάβασε προσεχτικά το άρθρο που υπάρχει μπροστά σε κάθε ουσιαστικό. Σκέψου και συμπλήρωσε την κατάληξη που ταιριάζει σε κάθε γένος: ο, η, οι, ος, ι. Μην ξεχνάς να βάζεις τόνο όπου χρειάζεται.
ο λύκο καιρη στάσ
η τάξο μανάβτο ποτάμ
η άνοιξο μαέστρη φων
το παιδη αδερφη θέσ
ο άνθρωπη Κικτο σχολεί
η πόλτο μολύβο διευθυντ
ο γυμνασττο καλάθτο θρανί
η δύναμο δάσκαλτο λουλούδ
η τάξτο παράθυρο υπολογιστ