Οι άθλοι του Ηρακλή

Σταυρόλεξο

Πατήστε πάνω σε κάθε αριθμό για να δείτε τους ορισμούς (ερωτήσεις). Γράψτε την απάντηση στο κουτάκι που εμφανίζεται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα, χωρίς τόνους. Με το κουμπί "Απάντηση" αυτά που γράψατε θα μεταφερθούν στο σταυρόλεξο. Πατώντας το κουμπί "Βοήθεια" εμφανίζονται τα γράμματα που δεν ξέρετε ένα - ένα.
Μόλις συμπληρώσετε το σταυρόλεξο, πατήστε "Ελεγχος" για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας.
1                  
          2      3    
         4         
5    6       7           
                
    8              
                
     9      10         
                
 11     12              
                
                
    13    14            
           15       
      16            
                
17                  
                
      18