Καταλήξεις ρημάτων

ΕΝΟΤΗΤΑ: Στο σπίτι και στη γειτονιά

Συμπλήρωσε τις καταλήξεις των ρημάτων
Χαίρομ να έρχοντ φίλοι μου στο σπίτι για παιχνίδι. Ο Γιάννης κάν τις πιο πολλές σκανταλιές. Πότε μας κρύβ τα παιχνίδια και πότε κρύβετ ο ίδιος. Με τη Μελίνα παίζουμ τις κομμώτριες. Πότε χτενίζουμ τις κούκλες μας και πότε χτενιζόμαστ μπροστά στον καθρέφτη.
Άλλες φορές πηγαίνουμ
στο απέναντι παρκάκι. Οι γονείς μας φοβούντ, επειδή διασχίζουμ τη λεωφόρο μόνοι μας. Όμως εμείς είμαστ πολύ προσεχτικοί και περνάμ πάντα από τη διάβαση, όταν ο φωτεινός σηματοδότης για τους πεζούς ανάβ πράσινο.
Το πρόβλημά μας είναι ότι συχνά δεν μπορούμ
να κινηθούμ άνετα στο πεζοδρόμιο. Εγώ δεν εμποδίζ κανένα. Εμποδίζομ όμως από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα και τα σκουπίδια.
Σκέφτηκα να γράψουμ
ένα γράμμα στο Δήμαρχο γι' αυτό.
Εσύ τι λες, αγαπητό μου ημερολόγιο;

Από το βιβλίο της Γλώσσας Γ΄ Δημοτικού