ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ: ουσιαστικά

ΕΝΟΤΗΤΑ Στο σπίτι και στη γειτονιά

Συμπλήρωσε τα γράμματα που λείπουν σε κάθε λέξη
Δτέρα
γ
τονας
γ
τονιά
διαμέρ
σμα
ε
όνια
ημερολόγ

Κ
ριακ
μα
ιά
κογένα
π
ιχνίδ
Παρασκ
ή
Πέμπτη
πρόσ
π
Σά
ατο
συ
ογή
Τ
τάρτ
τ
λεόρασ
Τρ
τη
φίλ
ς

Από το βιβλίο της Γλώσσας Γ΄ Δημοτικού