Τα γένη των ουσιαστικών

Σύρε το σωστό γένος δίπλα σε κάθε ουσιαστικό.