Τα άρθρα

Συμπλήρωσε το (οριστικό) άρθρο που ταιριάζει σε κάθε λέξη.

Τα άρθρα

Άρθρα είναι οι μικρές λέξεις που μπαίνουν μπροστά από τα ουσιαστικά και τα επίθετα και μας δείχνουν το γένος τους: Αρσενικά (ο), Θηλυκά (η), Ουδέτερα (το).
λύκος καιρός πατάτα
δασκάλα μανάβης ποτάμι
κοπέλα μαέστρος φωνή
παιδί αδερφή θέση
παππούς γιαγιά αγελάδα
αίθουσα μολύβι διευθυντής
γυμναστής παιχνίδι θρανίο
κυρία δάσκαλος λουλούδι
ξύστρα παράθυρο υπολογιστής